Program

www.gfvarde.dk

 

”Min kinesiske familie - om familieliv i det moderne Kina” – ved Annemarie Morris

Torsdag den 27. september kl. 19.30

Annemarie Morris har ikke mindre end to sønner, som er kinesisk gift, og har gennem sit mangeårige virke som underviser haft tæt kontakt til talrige kinesere og Kina. Foredraget handler om det moderne Kina. Hvilke værdier præger den kinesiske familie, og hvordan er vilkårene for familieliv i Kina? Kan vi lære noget af kineserne, eller skal vi bare være taknemmelige for, at vore vilkår er anderledes? Annemarie Morris har været medlem af Etisk Råd og er lige gået af som forstander på Højskolen Østersøen i Aabenraa.

 

Filmaften om ”Høstsonaten”

Torsdag den 25. oktober kl. 19.30

I et intenst samarbejde med Ingrid Bergman og Liv Ullmann skabte Ingmar Bergman en medrivende beretning om en mors forhold til sine to døtre. Eva, gift med præsten Viktor, skriver til sin mor – den kendte koncertpianist Charlotte Andergast – og beder hende om at besøge dem. Anledningen er, at Charlotte netop har mistet sin ven og samarbejdspartner Leonard. Selv kæmper Eva med tabet af sin søn, der kun blev fire år. Ingrid Bergman er fuldstændig overvældende i rollen som den dominerende koncertpianist, der har prioriteret karrieren og nu må stå til regnskab over for Eva og hendes lammede og dødssyge søster Helena. Ingrid Bergman modtog en Oscar-nominering for ’Høstsonaten’, der blev hendes sidste spillefilm. Morten Thaysen introducerer.

 

Efter filmen holdes en kort generalforsamling.

 

Mød forfatteren Søren Ulrik Thomsen

Torsdag den 8. november kl. 19.00 på Varde Bibliotek

Søren Ulrik Thomsen har gennem et langt forfatterskab slået sin position fast som en af Danmarks største digtere. I løbet af aftenen vil han læse og kommentere nogle af sine digte. Efter pausen er der åbent for samtale og diskussion.

 

Aftenen er i samarbejde Varde Bibliotek, Grundtvigsk Foredragsforening og Varde menighedsråd

 

”SAT-7 – en ny mulighed for de trængte kristne i Mellemøsten”

Torsdag den 22. november kl. 19.30

For en generation siden var der store kristne mindretal i Mellemøsten. Men tiderne har ændret sig. Islamisk terror har ført til, at de kristne bliver mere og mere trængte. Mange har derfor forladt Mellemøsten. Andre er blevet og lever i dag under kummerlige forhold. Et af lyspunkter er ”Sat-7”, som er en kristen tv-kanal. Kom og hør om et Mellemøsten, som også findes. Kurt Johansen, SAT 7 i Danmark fortæller.

 

Aftenen er i samarbejde med Indre-Mission, Grundtvigsk Foredragsforening og Menighedsrådet

 

Adventsmøde

Torsdag den 13. december kl. 19.00!

Traditionen tro indledes aftenen med en kort gudstjeneste i Sct. Jacobi kirke. I år er prædikanten Hans Nørkjær, som er valgmenighedspræst i Lemvig. Efter gudstjenesten vil Hans Nørkjær holde foredraget: "For hjertet er livet enkelt... - troldsplinter og trosglimt hos Karl Ove Knausgård". Den norske forfatter Karl Ove Knausgård er på mange måder et håbløst banalt og selvoptaget menneske. Samtidig har han en knivskarp fornemmelse for alt det, der gør livet større: kunsten, filosofien, troen, kærligheden. Han er tynget af skyld og skam og længes derfor væk og op imod noget, der er højere end ham selv. Men han har uendelig svært ved at fæstne blikket ved andet end sit eget dystre spejlbillede.

 

”Den umenneskelige værdighed. Om aktiv dødshjælp” - ved Kristian Bøcker

Torsdag den 17. januar kl. 19.30

Ordet ”værdig” går som en rød tråd gennem debatten om aktiv dødshjælp og assisteret selvmord. Men hvad er det for et begreb om ´værdighed´, vi tænker ud fra? Er hjælpeløshed og afmægtighed nødvendigvis uværdigt? Og hvem har ret til at definere hvad? Foredraget kredser om spørgsmål som disse, skildrer de væsentligste etiske positioner bag synspunkterne, og lægger op til samtale om et følsomt og vanskeligt emne. Kristian Bøcker er tidligere højskolelærer, seminarielærer og viceforstander på Brandbjerg Højskole. I dag er han sognepræst i Jelling.

 

Aftenen er i samarbejde med Foreningen Norden

 

”Den gode historie” - ved Morten Thaysen

Torsdag den 21. februar kl. 19.30

Emnet oplyses senere…

 

 

 

”Fra forbudskultur til påbudskultur – Hvorfor den nye moral gør de unge psykisk syge” – ved Christian Hjortkjær

Torsdag den 21. marts kl. 19.30

I dag er der meget få ting, som de unge ikke må – men der er utrolig mange ting, de skal. De skal få sig en uddannelse, leve sundt, leve længe, leve lykkeligt, og så skal de først og fremmest være begejstrede og huske at nyde det. Det betyder, at hvad der var 68’ernes frisættelsesprojekt, er blevet den nye generations udmattende krav, et ideal der ikke er selvvalgt, og som derfor afføder skam og utilstrækkelighedsfølelser. Men der er håb, for ungdommen er samtidig dygtigere, mere arbejdsomme og mere opsat på at gøre det godt, end generationen før dem. Men det kræver, at vi gamle lærer at tale opbyggeligt til dem. Christian Hjortkjær, ph.d. og højskolelærer på Silkeborg Højskole

 

Sangaften ved Jens Simonsen

Torsdag den 11. april kl. 19.30

Foråret indledes med, at vi synger fra højskolesangbogen. Jens Simonsen vil lede slagets gang. Jens Simonsen er blandt andet salmedigter.

 

 

 

 

Alle møderne finder sted kl. 19.30 i konfirmandstuerne på Vestervold 1 i Varde, dog ikke mødet den 8. november, som holdes kl. 19 på Varde Bibliotek

 

 

Program efterår 2018 - vinter 2019

Samtalesaloner på Varde Bibliotek

 

Til en samtalesalon taler du med andre om emner, der måske ikke er tid til at tænke over i dagligdagen.

Samtalerne varer en time og begynder hver gang kl. 19.00

 

Datoer og emner er:

3. september: Vaner

1. oktober: Samlinger

5. november: Beslutninger

3. december: Spild

 

Salonerne er i samarbejde mellem Biblioteket, ungdomsskolen og Grundtvigsk foredragsforening. Gratis adgang.