Program

 www.gfvarde.dk

Program efterår 2019 - forår 2020

Det grundtvigianske museum

- ved historiker og ph.d. studerende Kasper Thissenius Haunstrup Rathjen


Torsdag den 19. september kl. 19.30


Rane Willerslev sagde kort før sin tiltrædelse som direktør for Nationalmuseet, at museumsformidlingen skal være en blanding af fakta og fiktion og revolutionere museet. To år, en Lyngvildudstilling, kedsomhedsknapper og andre vilde overskrifter senere, efterlader Willerslevs projekt da også et indtryk af, at han gerne vil ruske ved ideen om det gamle, kedelige museum.

I museumsbranchen har man siden 00’erne diskuteret, hvor museet har skulle finde sin retmæssige plads imellem rollen som den klassiske oplysende institution, og som en aktør i den voksende oplevelsesindustri.

Foredraget vil med udgangspunkt i den danske museumshistorie vise, at diskussionen om museets forhold til oplysning og oplevelse er langt ældre. Fokus vil være perioden 1850-1950, hvor særligt grundtvigianerne meldte sig ind i museumssagen med det interessante forslag, at oplysningen bedst kunne nås gennem oplevelsen.

 

Filmaften om ”Før frosten”


Torsdag den 10. oktober kl. 19.30


Der hersker trange kår på landet i det 19. århundrede, og endnu en hård vinter venter forude for bonden Jens. For at overleve vinteren indgår Jens en pagt med storbonden, på den nærliggende gård. Morten Thaysen fortæller.Aftenen slutter med en kort generalforsamling i Grundtvigsk Foredragsforening. 


Perlen og Skyggeliv - om tro og tvivl

- ved dr.phil., kritiker og forfatter Henrik Wivel


Torsdag den 14. november kl. 19.30


Henrik Wivel taler om og læser egne prædikener eller det, der ligner.

På baggrund af sine kritikerroste essaysamlinger "Perlen" og "Skyggeliv", der udkom i henholdsvis 2001 og 2014, taler Henrik Wivel om sit personlige skisma mellem tro og viden, fornuft og spiritualitet og bringer eksempler fra billedkunsten, litteraturen og filosofien.


Adventsmøde

- ved Solvej Paabøl Andersen


Torsdag den 12. december kl. 19!


Traditionen tro indledes aftenen med en kort gudstjeneste i Sct. Jacobi kirke. I år er prædikanten Solvej Paabøl Andersen, som er sognepræst i Billund. Efter gudstjenesten vil hun genfortælle Perlen af John Steinbeck. Dette lille mesterværk handler om den fattige fisker, Kino, som finder en kostbar perle. Pludselig åbner der sig nye muligheder for ham og hans lille familie. Men der er også en balance, der forrykkes, og derved afsløres helt nye sider af ham selv og omverdenen.

 

Hvordan overlever man døden?

- ved forfatter og radiovært Esben Kjær


Torsdag den 30. januar kl. 19.30


Sorg er måske den mest brutale menneskelige oplevelse. Men sorg er også dybt naturlig, og ingen slipper for den. Så hvordan overlever man turen gennem sorgen? Hvordan navigerer man i den? Og hvor meget kan man selv gøre – sådan helt konkret – for at mildne rejsen?

Esben Kjær svarer på disse og andre helt konkrete spørgsmål i sit nye foredrag, der er baseret på sin nye bog ”Døden – En overlevelsesguide. En eksistentiel håndbog for efterladte”. Bogen følger hans bestseller fra 2016 ”Min usynlige søn – kunsten at leve med sine døde resten af livet”, der udforsker sorgen med udgangspunkt i hans søns død. Siden er han blevet en markant stemme i sorgdebatten.

 

Da vi forventer stor deltagelse til dette arrangement, er tilmelding nødvendig. Dette sker via Varde kirkes hjemmeside: www.vardekirke.dk. Der åbnes for tilmelding den 1. december!

Foredraget er i samarbejde med Varde menighedsråd, Aflastningstjenesten, Indre Mission i Varde og Foreningen Norden.

 

”Den gode historie”

- ved Morten Thaysen


Torsdag den 20. februar kl. 19.30


Emnet oplyses senere.
Det digitale massemenneske – menneskeværd i ensomhedens tid

- ved historiker, forfatter og skribent Michael Böss


Torsdag den 19. marts kl. 19.30


Smartphonen er blevet mange menneskers bedste ven. Den kan genkende os, når vi rører ved den. Eller når den ser vores ansigt. Eller når den hører vores stemme. Den kender os bedre, end vi kender os selv: vores interesser, ønsker, erotiske længsler, fordomme, politiske overbevisninger, fortid og minder om små og store begivenheder vores liv. Det betyder, at vi samtidig er intimt forbundet med Google og de andre virksomheder, der følger vores dataspor gennem livet. Det er ikke fordi, vi ikke ved, at det sker. Men i ensomhedens tid har vi tilsyneladende fået et så stort behov for at dele vores liv med alle og alt, at vi ikke længere bekymrer os over at lægge vores private liv åbent og ubeskyttet. Ja, måske er vi tilmed på vej til at opgive forestillingen om os selv. Kom og hør om et emne, som er et tidens mest omdiskuterede.


Sangaften

- ved sognepræst Thomas Hasemann Poulsen


Torsdag den 16. april kl. 19.30


Foråret indledes med, at vi synger fra højskolesangbogen. Thomas vil lede slagets gang. Der er selvfølgelig også mulighed for selv at foreslå sange. Kom og syng med!

4 samtalesaloner på Vestervold


Til en samtalesalon taler du med andre om emner, der måske ikke er tid til at tænke over i dagligdagen. Samtalerne varer en time og begynder hver gang kl. 19.30 på Vestervold 1.

-------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 26. september:

Om at være sikker. Hvor vigtigt er det for dig at vide, hvordan fremtiden tegner sig?  

-------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 21. november:

Om gudstjenesten. Der siges meget om gudstjenesten. Men hvad mener du?

-------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 16. januar:

Om tillid. Man siger, at danskernes usynlige brændstof er tillid. Hvor stor er din tillid til, at samfundet er til fælles bedste, til fremtiden, til din nabo og til verden omkring os?

-------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 12. marts:

Om eksistens. Om alt fra døden som tabu, identitet, tro og videnskab til vendepunkter i livet.