Program efterår 2023 - forår 2024

Alle arrangementerne begynder kl. 19 på Vestervold 1, medmindre andet fremgår af programmet


14. september

Papir-Jesus og den invasive yndigste rose

Egil Hvid-Olsen, sognepræst og forfatter


Et foredrag om moderne kirkekunst.
Sognepræst og forfatter Egil Hvid-Olsen har besøgt en række kirker, hvor man har kunst af billedkunstnere, der kun er  repræsenteret i få kirker. Værkerne er vidt forskellige og kvaliteten høj. I foredraget vil et udvalg af værkerne blive gennemgået med teologiske briller på.

      
12. oktober
Filmaften efterfulgt af den årlige generalforsamling 

Steen Lauritz Andersen, formand, præsenterer "Blå"


“Blå” er første film i den polske instruktør Krzystof Kieslowskis (1941-1996) stærke “Tricolore” film-trilogi. Kieslowski stod også bag film og serier som “Veronikas to liv” og “Dekalog”.

I “Blå” - som er på fransk - beskriver han tab, sorg og isolation men også ensomhedens umulighed og håb på en stille og indlevet måde med glimt af humor og absurditet.

Fransk films stjerne Juliette Binoche spiller hovedrollen, og når man først er blevet grebet af “Blå”, bliver man nødt til også at se efterfølgerne “Hvid” og “Rød”.

Desuden er den stemningsmættede musik i filmen originalmusik komponeret af Zbigniew Preisner.


26. oktober

Traditionen tro

Kåre Gade, redaktør


“Jeg har brug for hele tiden at forny og styrke min tro, hvis jeg ikke skal miste den. Det er muligt, at andre kan gøre det alene, derhjemme, ved bøn eller bibellæsning, men det fungerer ikke for mig. Min tro næres først og sidst af gudstjenesten,” skriver Kåre Gade, redaktør for Kirke.dk, i bogen “Traditionen tro”. Med udgangspunkt i bogen fortæller han om sin egen vej fra en kulturkristen opvækst over teologistudiets akademiske tilegnelse af kristendommen til et liv med tro og vanekirkegang.30. november

Adventsmøde

Anette Jensen, cand.theol


Mødet indledes med en kort gudstjeneste i Jacobi Kirke ved Anette Jensen. Dernæst samles vi på Vestervold til foredrag:
Nordic Cool - nedslag i nordisk samarbejde og kultur.

Med Finland og Sveriges optagelse i Nato nærmer de nordiske lande sig hinanden mere og mere. Så meget at der i flere kredse tales om at genoprette Kalmarunionen. og politikere har lanceret udtrykket Nordic Cool, for at pege på, at der er potentiale i Norden.

I en usikker verden kan der være god grund til at demokratier søger sammen. Landene i Norden er forskellige, men vi har også meget til fælles. Bl.a. fælles historie og sprog, der ligner hinanden. Nordisk kultur har både ligheder og forskelle. Hvordan ser julen f.eks. ud i de forskellige nordiske lande?


25. januar. Mødested er Kirkens Nye Hus

Om verdens vigtigste bog. 

Kristian Leth, forfatter, musiker og debattør


I podcastet Bibelen Leth fortalt på P1 gennemgår Kristian Leth bibelen og dens betydning. I dette foredrag fortæller han hvorfor bibelen er verdens vigtigste bog, og forklarer hvordan den påvirker os alle sammen, vores dagligdag, vores omgivelser og vores forståelse af os selv i verden.

Via nedslag i og genfortællinger af en række historier fra bibelen bliver alt fra missioneren og fundamentalisme til universalisme og – ja – selv ateisme forklaret som videreudviklinger af tendenser i kristendommen med rod i bibelen.

Samtidig trækkes der tråde tilbage til det, der kom før, sådan at vi forstår hvor radikale vores almene, overleverede ideer i virkeligheden er. Hvordan forstår man bibelen og kristendommen i en større, menneskelig kontekst? Hvad er det for et øjeblik i menneskehedens historie, vi lever i? Og hvor er vi på vej hen efter at bibelen måske ikke fylder lige så meget, som den har gjort før?

Foredraget er respektfuldt og udogmatisk, men udfordrer både troende og ateister til at revurdere deres egen forståelse af den cirka 2000 år gamle samling tekster, der har lagt grundlaget for den kultur og det samfund, vi lever i i dag.

 

22. februar

Højskolens møde med de unges livssyn i en tid med politisk påstand om krisesamfund

Mads Rykind-Eriksen, højskoleforstander i Rødding


Højskolens møde med unge og deres livssyn midt i en tid med politisk påstand om krisesamfundForedraget handler om de kolossale forandringer Danmark har gennemgået de sidste 200 år, baggrunden herfor og hvad det betyder for vores hverdag. Traditioner, normer og værdier er ikke længere de samme. Unge har i dag flere valgmuligheder end nogensinde tidligere og sammenhængskraften i vores samfund er kommet under pres, vores opfattelse af nationalstaten er under forandring og familiestrukturen ændres radikalt. Det er kun nogle af konsekvenserne af opbrudskulturen. Samtidig står vi overfor en række kriser, politikkerne skal adresseres og som påvirker de unge; klimakrise, økonomisk usikkerhed og Ukrainekrigen midt i Europa. Foredraget forsøger at trække de lange linjer, så udviklingen bliver tydeligere, og lægger op til debat, hvor det er nærliggende både at komme ind på, hvilken rolle højskolerne kan spille i forhold til det kulturelle opbrud, men også at inddrage tilhørernes egne erfaringer omkring den opbrudskultur, som vi alle er påvirket af.


21. marts

Den gode historie

Mette Hvid-Olsen, cand.theol, sognepræst


I 1953 blev kemifabrikken Cheminova flyttet fra Måløv på Sjælland til Harboøre Tange. Det betød arbejdspladser og egnsudvikling for dette hjørne af landet, men bevirkede også en af Danmarkshistoriens værste forureningssager.

Forfatteren Kim Blæsbjerg fortæller i Romanen "De bedste børn", der udkom i februar 2023, historien.
Mette Hvid-Olsen genfortæller romanen. 
18. april

Tematisk sangaften

Jacob Bjorholm, cand.theol, sognepræst


Sæsonen afsluttes med sangaften og snolder. Denne gang under ledelse af Jacob Bjorholm, som er bopælspræst på Vestervold.

Jacob lover at belyse et upassende tema ud fra Højskolesangbogen.

v