Program

Program efterår 2022 - forår 2023


Alle arrangementerne begynder kl. 19 på Vestervold 1, medmindre andet fremgår af programmet


13. september kl. 9.15 på Mejls-Orten-Tinghøj Friskole

Fortællekoncert om Grundtvig


2. september. 2022 er det 150 år siden Grundtvig døde - men er han egentlig død, kan vi stadig se spor af ham i dag? 150-året giver anledning til en hyldest af N.F.S.Grundtvig og hans store betydning for det danske samfund.


Derfor vil der være en fortællekoncert for unge på Friskolen i Mejls. En fortællekoncert der med de gode historier, musik, fællessang og storskærm i øjenhøjde med publikum, tager tilhørerne med på en tour de force gennem Grundtvigs liv og meninger på 60 minutter. Bolette og Jakob Elvstrøm, der er fætter og kusine, er begge vant til både at optræde og undervise. De har de seneste år lavet flere fortællekoncerter sammen og har samlet al erfaring i at gøre "Grundtvig lever" både underholdende, lærerigt og vedkommende for et yngre publikum.

“Grundtvig lever” er iøvrigt blevet til med stor hjælp fra Grundtvigsk forum og ikke mindst Vartov's seniorforsker Thorstein Balle.

Arrangementet er i samarbejde med Grundtvigsk Forum og Mejls-Orten- Tinghøj Friskole


22. september

Om Ellen


"Om Ellen" som blev for Trolddom brændt for Varde d. 14. nov 1614” og andre troldkoner og –karle i Varde.

I begyndelsen af 1600-tallet fandt en række trolddomsprocesser mod folk fra Varde sted. Nogle af de anklagede klarede frisag, andre blev, ligesom Vardes hyrdekone Ellen, dømt og brændt på bålet. Ellen dømtes bl. a. for sammen med flere andre troldkoner at have øvet sin trolddomskunst mod borgmesterkonen Karen Ottes, så hun blev syg og døde. Det er den samme Karen Ottes, som Sct. Jacobi Kirkes altertavle blev rejst til minde om den 13. sept. 1616. I kirkens kor hænger også et epitafium over provsten Jørgen Pallesen, der vidnede til fordel for den anklagede i Vardes sidste trolddomsproces i 1634. Med udgangspunkt i de to smukke stykker kirkeinventar, fortælles om de grumme trolddomsprocesser, der samtidig fandt sted i byen, om de folk der var involverede i dem, og om datidens tro på trolddom.

Hanne Dahlerup Koch: cand.mag i middelalderarkæologi og historie.


27. oktober

Filmaften


Om filmen ”Cold War”.”Cold War” er en passioneret kærlighedshistorie om to mennesker med meget forskellig baggrund og vidt forskellige temperamenter. De er helt forkerte for hinanden, men er alligevel via skæbnen dømt til at forblive sammen. En umulig kærlighedshistorie i en umulig tid, der udspiller sig under den kolde krig i 1950’ernes Polen, Berlin, Jugoslavien og Paris. ”Cold War” vandt prisen for bedste instruktion ved filmfestivalen i Cannes og instruktør, Pawel Pawlikowski, modtog en Oscar og en European Film Award for bedste film for sit sort-hvide mesterværk, "Ida".

Steen Lauritz Andersen introducerer filmen.

Aftenen afsluttes med en kort generalforsamling i Grundtvigsk Foredragsforening.

 

10. november i kirken

Lisbeth Smedegaard Andersen


Lisbeth Smedegaard Andersen er en af Danmarks største nulevende salmedigtere. Foredraget vil forme sig som et salmesangsarrangement, hvor vi synger nogle af Lisbeth Smedegaard Andersens salmer. Undervejs fortæller hun om de tanker, hun gør sig som salmedigter, og om det billedsprog, en ændret omverden kalder på.

Aftenen foregår i Sct. Jacobi Kirke og er i samarbejde med Varde menighedsråd, Indre Mission i Varde, Y-men i Varde og KFUM & K i Varde.

 

1. december

Adventsmøde


Mødet indledes med en kort gudstjeneste i Sct. Jacobi kirke ved valgmenighedspræst Marianne Gyldenkærne. Efter gudstjenesten er der foredrag på Vestervold.

”Når traditioner mødes og det bliver Jul alligevel” Marianne Gyldenkærne har været præst i Frederikskirken i Paris, og fortæller om advent og juletraditioner i mødet med en fransk kultur. Og om hvad der er det uopgivelige ved julen.

 

19. januar

Om Ukraine og Rusland


Christian Gottlieb har med tilknytning til Københavns Universitet forsket i russisk og ukrainsk kirkehistorie, og af kirkens hjemmeside fremgår, at han vil præsentere linjerne i forholdet mellem de to lande og krigen, som ikke er kommet ud af ingenting.“Spændingerne mellem de to lande har mange og dybe grunde, der rækker langt tilbage i historien, som alle parter i konflikten bestandig henviser til, fordi kampen handler om de to landes sjæl. For at forstå konflikten og ikke mindst den vigtige rolle, som den ortodokse kirke spiller i den på begge sider, er det derfor vigtigt at kende noget til denne historie.”

Aftenen er i samarbejde med Varde menighedsråd, Indre Mission i Varde, Y-men i Varde og KFUM & K i Varde.

 

 

9. februar

Den gode historie


Emnet oplyses senere.

Ved Morten Thaysen

 

2. marts

Om Julius Bomholt


I en billedkavalkade gennemgår Jørn Henrik Petersen Julius Bomholts liv og virke. Bomholt var en af det 20. århundredes meget markante politikere: radiorådsformand, to gange formand for Folketinget, undervisnings- og socialminister og sluttelig landets første kulturminister. Han er samtidig interessant, fordi han – måske snarere end at være politiker – var pol-etiker. M.a.o. spillede etikken en stor rolle for ham. Når han altid ønskede en bevægelse fra idé til handling, hang det sammen med hans grundlæggende mantra ”For de andre”.

Jørn Henrik Petersen er cand.oecon., ph.d., dr.phil. og professor samt leder af Center for Velfærdsstatsforskning ved Syddansk Universitet. Derudover er han forfatter til en lang række bøger, bl.a. en anmelderroste bog om Julius Bomholt.

 

20. april

Sangaften


Traditionen tro afsluttes sæsonen med sangaften. Denne gang uden ledelse af Kirsten M. Andersen, som er formand for Grundtvigsk Forum.