Program

 www.gfvarde.dk

Program efterår 2020 - forår 2021

Torsdag den 22. oktober kl. 19.30

Den store frigørelse: Hvem er vi, efter Gud?

ved Henrik Jensen


FOREDRAGET BLIVER HOLDT I KIRKEN!

 

Med det 20 århundredes store katastrofe med verdenskrigene svækkedes kristendommens sandheder afgørende og vi skulle i Vesten for første gang i historien til at lære at leve i verden uden Gud, kulturelt forstået. De forskellige generationer, mellemkrigstidens ideologiske generation, efterkrigstidens 'kætterske' og 68-generationen, tacklede det meget forskelligt - dette med at finde meningen.

 

Også i dag har især unge generelt problemer med meningen, eller med et andet ord identiteten: hvem er jeg og hvad laver jeg her. Hvor man tidligere mest var som omgivelserne så én, altså nærmest identificeret med et 'ydre selv', vil dette i dag ofte blive set som en krænkelse. Man vil definere sig selv, og det skal ske indefra, fra 'et indre selv' - hvem er jeg dybest set. Det kan være en svøbe, for det er ikke altid man finder noget godt eller anerkendelsesværdigt. Det ender ofte med en offeridentitet.

Hvorfor er det gået sådan?

 

Historikeren Henrik Jensen taler ud fra sin nye bog Efter Gud. Det 20. århundredes fortabte generationer og meningsløsheden.

 

 

Torsdag den 19. november kl. 19.30

Filmaften om Onkel

 

Kris på 27 er yderst beskyttende overfor sin halvinvalide onkel som hun driver et mindre landbrug i Sønderjylland sammen med. De har et nært forhold og stor forståelse for hinanden, selvom de tilbringer det meste af deres finurlige hverdag i tavshed. Da Kris redder en kalv under en fødsel, bliver hendes interesse for dyrlægefaget igen vakt og hun udvikler et venskab med den snakkesalige dyrlæge Johannes og opdager langsomt, at der er et liv uden for gården. Her møder hun den unge Mike, som ser lige gennem hendes reserverede personlighed og sød musik opstår mellem dem og et skelsættende spørgsmål presser sig på. Hun må beslutte om hun vil blive på gården eller følge sit hjerte og sine spirende drømme.

 

Aftenen slutter med en kort generalforsamling i Grundtvigsk Foredragsforening


Torsdag den 17. december kl. 19!

Adventsmøde

ved Elise Balslev

 

Adventsmødet begynder traditionen tro kl. 19 med en kort gudstjeneste i Sct. Jacobi kirke. Prædikant er Elise Balslev, som er sognepræst i  Bramming.

Efter gudstjenesten vil Elise Balslev genfortælle Selma Lagerlöfs fortællinger om ”Juleroserne” og ”Gudsfreden”.

 

 

Torsdag den 14. januar kl. 19.30

Menneskeværdi i ensomhedens tid

ved Michael Böss

 

Det digitale massemenneske handler om de menneskelige og etiske konsekvenser af digitaliseringen af vores samfund og hverdag, fra brug af robotter på arbejdspladsen og sundhedssektoren og algoritmestyrede programmer i den offentlige forvaltning til de sociale mediers og skærmenes indtog i vores liv.

 

Michael Böss sætter udviklingen af den nye teknologi ind i et historisk perspektiv, og i sin bog om det digitale massemenneske bygger han på tesen om, at vi i dag bruger teknologien til at bekæmpe det ensomhedsproblem, som massesamfundet skabte efter Anden Verdenskrig. Desværre opnår vi det modsatte resultat.

 

Der er således tale om et foredrag, man kan blive både klog og provokeret af.

 

Aftenen er arrangeret i samarbejde med Foreningen Norden

 

Torsdag den 4. februar kl. 19.30

"Gud i Bibelen 2020"

ved Søren Holst


Gud bliver kaldt mange ting i Bibelen. ”Herren”, ”Den Almægtige”, ”Israels Hellige”, ”Hærskarers Herre”. Og ud over navnene er der alle billederne: ”Herren er min hyrde”, men han er også klippe, sol og skjold. Og han kan både sammenlignes med en fødende kvinde, et rovdyr, og en soldat i felten, der lige er vågnet op med tømmermænd. Alle disse ting skal også tænkes igennem, når Bibelen får en ny sproglig form ved at blive oversat endnu en gang. Ikke mindst når formålet udtrykkelig er at sætte forståeligheden i højsædet. Så hvad er der sket med billedet af Gud i Bibelen 2020? Og bliver det faktisk at forstå for læsere, som ikke har gået i søndagsskole?


Søren Holst er lektor ved Københavns Universitet.


Aftenen er arrangeret i samarbejde med Meningsrådet, Indre-mission, Y-men og KFUM og KFUK i Varde


Torsdag den 11. marts kl. 19.30

Den gode historie

ved Morten Thaysen.


Emnet oplyses senere

 

Torsdag den 15. april kl. 19.30

Sangaften

Ved Thomas Hasemann Poulsen


Sæsonen afsluttes med sang fra den nye højskolesangbog. Thomas Hasemann Poulsen vil præsentere nogle af sine yndlingssange. Herefter er der mulighed selv af ønske en af de sange, man holder af.

Alle er velkomne