Program

Program efterår 2021 - forår 2022

Torsdag den 23. september kl. 19.30

Tyskere på flugt 

ved John Jensen

200.000 tyske flygtninge var på flugt i 2. verdenskrigs sidste måneder – på flugt fra Den Røde Hær. Tilfældet ville, at de havnede i Danmark, hvor de måtte leve på danske værters nåde. Her drømte tyskerne igen om livet, men Danmark var netop blevet befriet fra en hadet besættelsesmagt. Derfor var flygtningene ikke populære, og de stødte på modstand fra både danskere og myndigheder. Humanitet var en by tæt på Den Røde Hær, indtil de sidste tyske flygtninge kunne rejse over grænsen i februar 1949. De lagde deres skæbner frem i breve og dagbøger, der fortæller en evigt aktuel historie i en global verden med store strømme af flygtninge.


Torsdag den 28. oktober kl. 19.30

Filmaften

Denne aften handler det om filmen Nomadland, som vandt en Oscar for den bedste film i 2021. Filmen hander om kvinden Fern, der er midt i livet. Efter et økonomisk sammenbrud i den industriby, som hun boede i med min mand, pakker hun sin varevogn og tager afsted for at udforske livet uden for det konventionelle samfund.

Morten Thaysen fortæller. Og denne aften serveres der popcorn og slik!

Se traileren til filmen her:

https://youtu.be/6sxCFZ8_d84

 

Aftenen slutter med en kort generalforsamling i Grundtvigsk Foredragsforening


Torsdag den 18. november kl. 19.30

"Gud i Bibelen 2020" 

ved Søren Holst

Gud bliver kaldt mange ting i Bibelen. ”Herren”, ”Den Almægtige”, ”Israels Hellige”, ”Hærskarers Herre”. Og ud over navnene er der alle billederne: ”Herren er min hyrde”, men han er også klippe, sol og skjold. Og han kan både sammenlignes med en fødende kvinde, et rovdyr, og en soldat i felten, der lige er vågnet op med tømmermænd. Alle disse ting skal også tænkes igennem, når Bibelen får en ny sproglig form ved at blive oversat endnu en gang. Ikke mindst når formålet udtrykkelig er at sætte forståeligheden i højsædet. Så hvad er der sket med billedet af Gud i Bibelen 2020? Og bliver det faktisk at forstå for læsere, som ikke har gået i søndagsskole?


Søren Holst er lektor på Københavns Universitet.


Aftenen er arrangeret i samarbejde med Meningsrådet, Indre-mission, Y-men og KFUM og KFUK i Varde


Torsdag den 16. december kl. 19!

Adventsmøde 

ved Elise Balslev

 Adventsmødet begynder traditionen tro kl. 19 med en kort gudstjeneste i Sct. Jacobi kirke. Prædikant er Elise Balslev, som er sognepræst i Bramming.

Efter gudstjenesten vil Elise Balslev genfortælle Selma Lagerlöfs fortællinger om ”Juleroserne” og ”Gudsfreden”.

 

 

Torsdag den 27. januar kl. 19.30

Menneskeværdi i ensomhedens tid 

ved Michael Bös

 Det digitale massemenneske handler om de menneskelige og etiske konsekvenser af digitaliseringen af vores samfund og hverdag, fra brug af robotter på arbejdspladsen og sundhedssektoren og algoritmestyrede programmer i den offentlige forvaltning til de sociale mediers og skærmenes indtog i vores liv.

 

Michael Böss sætter udviklingen af den nye teknologi ind i et historisk perspektiv, og i sin bog om det digitale massemenneske bygger han på tesen om, at vi i dag bruger teknologien til at bekæmpe det ensomhedsproblem, som massesamfundet skabte efter Anden Verdenskrig. Desværre opnår vi det modsatte resultat.

 

Der er således tale om et foredrag, man kan blive både klog og provokeret af.

 

Aftenen er arrangeret i samarbejde med Foreningen Norden


 

Torsdag den 10. februar kl. 19.30

Den gode historie

ved Morten Thaysen.

Emnet oplyses senere


Torsdag den 10. marts kl. 19.30

Laila Westergaards kunst

Laila Westergaard er tredje generation af sten- og billedhuggerfamilien fra Lemvig. Laila Westergaard har også sat sit præg på resten af landet og markeret sig som en af vores mest nyskabende kunstnere. Blandt andet præger hendes relieffer en af Varde biblioteks mure. Kom og hør Laila Westergaard selv fortælle om sin kunst.

 

Torsdag den 7. april kl. 19.30

Sangaften

Ved Thomas Hasemann Poulsen

Sæsonen afsluttes med sang fra den nye højskolesangbog. Thomas Hasemann Poulsen vil præsentere nogle af sine yndlingssange. Herefter er der mulighed selv af ønske en af de sange, man holder af.

Alle er velkomne